Moja zóna

DOMEX INTERIER s.r.o.

Černyševského 26, 851 01 Bratislava
35822813
2020215329
SK2020215329
2 zamestnanci
22.10.2001
Kopírovanie,prípr.dokum.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,01
-0,04
2
85,1 %
-2,38 tis. €
-109,3 %
2020/2019
497 tis. €
-31,9 %
2020/2019
-0,01
-104,8 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskDOMEX INTERIER s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

TržbyDOMEX INTERIER s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €

SkóringDOMEX INTERIER s.r.o.


1,06
0,15
0,35
4,23

Zisk pred zdanenímDOMEX INTERIER s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

EBITDADOMEX INTERIER s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod DOMEX INTERIER s.r.o.


Štatutári DOMEX INTERIER s.r.o.


Spoločníci DOMEX INTERIER s.r.o.


Predmety podnikania DOMEX INTERIER s.r.o.


Kataster DOMEX INTERIER s.r.o.


Skrátené výkazy DOMEX INTERIER s.r.o.