Moja zóna

TCI s.r.o.

Miletičova 44, 821 09 Bratislava
35833645
2021642480
SK2021642480
nezistený
21.03.2002
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TCI s.r.o.


Štatutári TCI s.r.o.


Spoločníci TCI s.r.o.


Predmety podnikania TCI s.r.o.


Kataster TCI s.r.o.


Skrátené výkazy TCI s.r.o.