Moja zóna

New Face Promotion, s.r.o.

Bulharská 13, 821 04 Bratislava
35837284
2020247878
Nemá
nezistený
28.05.2002
Reklamné agentúry

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod New Face Promotion, s.r.o.


Štatutári New Face Promotion, s.r.o.


Spoločníci New Face Promotion, s.r.o.


Predmety podnikania New Face Promotion, s.r.o.


Kataster New Face Promotion, s.r.o.


Skrátené výkazy New Face Promotion, s.r.o.