Moja zóna

ELVED, s.r.o.

Zváračská 19, 945 01 Komárno
35837438
2021674732
SK2021674732
3-4 zamestnanci
31.05.2002
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,09
0,14
0,03
38,8 %
93,1 tis. €
-21,3 %
2020/2019
385 tis. €
-7,1 %
2020/2019
0,09
-29,9 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskELVED, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

TržbyELVED, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €

SkóringELVED, s.r.o.


94,95
0,61
n/a
0,36

Zisk pred zdanenímELVED, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €

EBITDAELVED, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod ELVED, s.r.o.


Štatutári ELVED, s.r.o.


Spoločníci ELVED, s.r.o.


Predmety podnikania ELVED, s.r.o.


Kataster ELVED, s.r.o.


Skrátené výkazy ELVED, s.r.o.