Moja zóna

VIDEOLAND, spol. s r.o.

Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava
35839341
2021674831
Nemá
nezistený
27.06.2002
Prenájom ost.dom.potrieb

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VIDEOLAND, spol. s r.o.


Štatutári VIDEOLAND, spol. s r.o.


Spoločníci VIDEOLAND, spol. s r.o.


Predmety podnikania VIDEOLAND, spol. s r.o.


Kataster VIDEOLAND, spol. s r.o.


Skrátené výkazy VIDEOLAND, spol. s r.o.