Moja zóna

ABON TRADE, s.r.o.

Na Revíne 29/C, 831 01 Bratislava
35841401
2020262882
Nemá
nezistený
05.08.2002
Ost.odborné čin.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ABON TRADE, s.r.o.


Štatutári ABON TRADE, s.r.o.


Spoločníci ABON TRADE, s.r.o.


Predmety podnikania ABON TRADE, s.r.o.


Kataster ABON TRADE, s.r.o.


Skrátené výkazy ABON TRADE, s.r.o.