Moja zóna

Kraj. Co., s.r.o.

Teslova 12, 821 02 Bratislava
35844744
2021685820
SK2021685820
nezistený
02.10.2002
Architektonické čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,04
0,62
0,02
94,1 %
31,7 tis. €
30,1 %
2020/2019
227 tis. €
2,3 %
2020/2019
0,04
40 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskKraj. Co., s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

TržbyKraj. Co., s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €

SkóringKraj. Co., s.r.o.


7,67
0,06
0
0,03

Zisk pred zdanenímKraj. Co., s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

EBITDAKraj. Co., s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €

Koneční uživatelia výhod Kraj. Co., s.r.o.


Štatutári Kraj. Co., s.r.o.


Spoločníci Kraj. Co., s.r.o.


Predmety podnikania Kraj. Co., s.r.o.


Kataster Kraj. Co., s.r.o.


Skrátené výkazy Kraj. Co., s.r.o.