Moja zóna

ENERGY CONSULT s.r.o.

Krajná 86, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
35849479
2021700571
SK2021700571
nezistený
19.12.2002
Ost.odborné čin.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ZiskENERGY CONSULT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

TržbyENERGY CONSULT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

Zisk pred zdanenímENERGY CONSULT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

EBITDAENERGY CONSULT s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

Koneční uživatelia výhod ENERGY CONSULT s.r.o.


Štatutári ENERGY CONSULT s.r.o.


Spoločníci ENERGY CONSULT s.r.o.


Predmety podnikania ENERGY CONSULT s.r.o.


Kataster ENERGY CONSULT s.r.o.


Skrátené výkazy ENERGY CONSULT s.r.o.