Moja zóna

GHC, s.r.o.

Trnavská 112, 821 02 Bratislava
35853930
2021717137
Nemá
nezistený
17.03.2003
Špecializ.dizajnér.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GHC, s.r.o.


Štatutári GHC, s.r.o.


Spoločníci GHC, s.r.o.


Predmety podnikania GHC, s.r.o.


Kataster GHC, s.r.o.


Skrátené výkazy GHC, s.r.o.