Moja zóna

GONDOLA s.r.o.

Nám. Martina Benku 2/A, 811 07 Bratislava
35858320
2021756627
Nemá
nezistený
24.04.2003
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GONDOLA s.r.o.


Štatutári GONDOLA s.r.o.


Spoločníci GONDOLA s.r.o.


Predmety podnikania GONDOLA s.r.o.


Kataster GONDOLA s.r.o.


Skrátené výkazy GONDOLA s.r.o.