Moja zóna

INDUSTRY InfoTech s. r. o.

Klariská, 7, 81103, Bratislava, Slov enská republika
35859482
2021728247
Nemá
nezistený
09.06.2003
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
0
320 062,3 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk


2016
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2016
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE