Moja zóna

VIBA.AIR spol. s r.o.

Roľnícka 142, 831 07 Bratislava
35865644
2021748388
Nemá
2 zamestnanci
05.09.2003
Ost.rezervačné služ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
0,08
0,01
92,9 %
3,17 tis. €
-24,8 %
2019/2018
115 tis. €
-16,2 %
2019/2018
0,01
-18,5 %
2019/2018
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE