Moja zóna

PDMC, s. r. o.

Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
35871024
2021808734
SK2021808734
nezistený
28.11.2003
Prieskum trhu,mienky

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
-0
0,01
17,3 %
-2,13 tis. €
-11,6 %
2020/2019
N/A
-0
-11,6 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskPDMC, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

TržbyPDMC, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

SkóringPDMC, s. r. o.


387,07
0,83
n/a
0,97

Zisk pred zdanenímPDMC, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €

EBITDAPDMC, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €

Koneční uživatelia výhod PDMC, s. r. o.


Štatutári PDMC, s. r. o.


Spoločníci PDMC, s. r. o.


Predmety podnikania PDMC, s. r. o.


Kataster PDMC, s. r. o.


Skrátené výkazy PDMC, s. r. o.