Moja zóna

WINTERPACK s.r.o.

Bronzová 13, 851 10 Bratislava
35874694
2021776944
SK2021776944
2 zamestnanci
27.01.2004
Prekladateľské čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,46
0,73
1,06
36,1 %
243 tis. €
275,7 %
2020/2019
2,36 mil. €
2,4 %
2020/2019
0,46
180,1 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskWINTERPACK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

TržbyWINTERPACK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

SkóringWINTERPACK s.r.o.


50,54
0,64
0,1
2,85

Zisk pred zdanenímWINTERPACK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

EBITDAWINTERPACK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod WINTERPACK s.r.o.


Štatutári WINTERPACK s.r.o.


Spoločníci WINTERPACK s.r.o.


Predmety podnikania WINTERPACK s.r.o.


Kataster WINTERPACK s.r.o.


Skrátené výkazy WINTERPACK s.r.o.