Moja zóna

ZV Consulting s.r.o.

Rytierska 6, 841 10 Bratislava
35875160
2021820339
SK2021820339
10-19 zamestnancov
26.01.2004
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,09
0,5
1,29
81,7 %
25 tis. €
-82,2 %
2020/2019
483 tis. €
-32,7 %
2020/2019
0,09
-73,4 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskZV Consulting s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €

TržbyZV Consulting s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €

SkóringZV Consulting s.r.o.


7,57
0,18
0,04
1,9

Zisk pred zdanenímZV Consulting s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €

EBITDAZV Consulting s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €

Koneční uživatelia výhod ZV Consulting s.r.o.


Štatutári ZV Consulting s.r.o.


Spoločníci ZV Consulting s.r.o.


Predmety podnikania ZV Consulting s.r.o.


Kataster ZV Consulting s.r.o.


Skrátené výkazy ZV Consulting s.r.o.