Moja zóna

Markant Slovensko s.r.o.

Zámocká 30, 811 01 Bratislava
35878665
2021802860
SK2021802860
nezistený
17.03.2004
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,03
0,04
2,13
35,1 %
4,51 tis. €
-28,9 %
2020/2019
206 tis. €
-4,6 %
2020/2019
0,03
-41,8 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskMarkant Slovensko s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
7 tis. €
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €

TržbyMarkant Slovensko s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

SkóringMarkant Slovensko s.r.o.


1,63
0,65
0,24
2,85

Zisk pred zdanenímMarkant Slovensko s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
9 tis. €
8 tis. €
7 tis. €
6 tis. €
5 tis. €
4 tis. €

EBITDAMarkant Slovensko s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
9 tis. €
8 tis. €
7 tis. €
6 tis. €

Koneční uživatelia výhod Markant Slovensko s.r.o.


Štatutári Markant Slovensko s.r.o.


Spoločníci Markant Slovensko s.r.o.


Predmety podnikania Markant Slovensko s.r.o.


Kataster Markant Slovensko s.r.o.


Skrátené výkazy Markant Slovensko s.r.o.