Moja zóna

CONFIDES CONSULTING INTERNATIONAL s.r.o.

Panenská 24, 811 03 Bratislava
35879785
2021796029
Nemá
nezistený
23.03.2004
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
340 tis. €
320 tis. €
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE