Moja zóna

MIMA TREND, s.r.o.

Záhradná 5649/2B, 901 01 Malacky
35880309
2021801672
SK2021801672
nezistený
05.02.2004
Ost.odborné čin.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,12
0,19
2,17
38,5 %
1,14 tis. €
1 996,7 %
2020/2019
9,58 tis. €
4,9 %
2020/2019
0,12
2 291,7 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE