Moja zóna

SAXEUS s.r.o.

Dunajská 52, 811 08 Bratislava
35881348
Nemá
nezistený
06.04.2004
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SAXEUS s.r.o.


Štatutári SAXEUS s.r.o.


Spoločníci SAXEUS s.r.o.


Predmety podnikania SAXEUS s.r.o.


Kataster SAXEUS s.r.o.


Skrátené výkazy SAXEUS s.r.o.