Moja zóna

THI SLOWAKIA s.r.o. "v konkurze"

Školská 25, 968 01 Nová Baňa
35893222
2021853944
Nemá
nezistený
15.07.2004
Nákladná cestná doprava

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A