Moja zóna

KARL - Obchod a doprava s.r.o.

Dohnányho 5, 821 08 Bratislava
35899034
2021869168
Nemá
nezistený
04.09.2004
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KARL - Obchod a doprava s.r.o.


Štatutári KARL - Obchod a doprava s.r.o.


Spoločníci KARL - Obchod a doprava s.r.o.


Predmety podnikania KARL - Obchod a doprava s.r.o.


Kataster KARL - Obchod a doprava s.r.o.


Skrátené výkazy KARL - Obchod a doprava s.r.o.