Moja zóna

Eleven Creative s.r.o.

Zochova 33, 900 01 Modra
35899247
2021878683
SK2021878683
nezistený
04.09.2004
Reklamné agentúry

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,09
-0,11
12,28
14 %
-6,09 tis. €
-15,4 %
2020/2019
1,81 tis. €
-91,9 %
2020/2019
-0,09
-31 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskEleven Creative s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

TržbyEleven Creative s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringEleven Creative s.r.o.


8,35
0,86
6,74
18,74

Zisk pred zdanenímEleven Creative s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €

EBITDAEleven Creative s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod Eleven Creative s.r.o.


Štatutári Eleven Creative s.r.o.


Spoločníci Eleven Creative s.r.o.


Predmety podnikania Eleven Creative s.r.o.


Kataster Eleven Creative s.r.o.


Skrátené výkazy Eleven Creative s.r.o.