Moja zóna

AB - Investbau, spol. s r.o.,

Studenohorská 79, 841 03 Bratislava
35906332
2021983150
Nemá
nezistený
05.11.2004
Realitné kancelárie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A