Moja zóna

EMPANADA, spol. s r.o.

Zámocká 30, 811 01 Bratislava
35907720
2021924333
Nemá
nezistený
17.11.2004
Reklamné agentúry

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EMPANADA, spol. s r.o.


Štatutári EMPANADA, spol. s r.o.


Spoločníci EMPANADA, spol. s r.o.


Predmety podnikania EMPANADA, spol. s r.o.


Kataster EMPANADA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy EMPANADA, spol. s r.o.