Moja zóna

markinvest, s. r. o.

Námestie M.Benku 12, 811 07 Bratislava
35911301
2021966309
Nemá
nezistený
15.12.2004
Realitné kancelárie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod markinvest, s. r. o.


Štatutári markinvest, s. r. o.


Spoločníci markinvest, s. r. o.


Predmety podnikania markinvest, s. r. o.


Kataster markinvest, s. r. o.


Skrátené výkazy markinvest, s. r. o.