Moja zóna

D.Greenstore, s.r.o.

Moskovská 16, 811 08 Bratislava
35916206
2021929371
Nemá
nezistený
11.01.2005
Správa nehnuteľností

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod D.Greenstore, s.r.o.


Štatutári D.Greenstore, s.r.o.


Spoločníci D.Greenstore, s.r.o.


Predmety podnikania D.Greenstore, s.r.o.


Kataster D.Greenstore, s.r.o.


Skrátené výkazy D.Greenstore, s.r.o.