Moja zóna

Allegra, s.r.o.

Mlynská 10/152, 900 82 Blatné
35916371
2021934717
SK2021934717
nezistený
20.01.2005
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,41
0,43
19,86
5 %
8,02 tis. €
476,2 %
2020/2019
6,3 tis. €
94,2 %
2020/2019
0,41
217,9 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE