Moja zóna

SLOVHILL, s.r.o.

Záborského 42, 831 03 Bratislava
35917083
2021944727
SK2021944727
10-19 zamestnancov
15.01.2005
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,08
-0,33
0,83
74,8 %
-21,4 tis. €
-33,3 %
2020/2019
242 tis. €
-16,2 %
2020/2019
-0,08
-44,9 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskSLOVHILL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

TržbySLOVHILL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €

SkóringSLOVHILL, s.r.o.


4,86
0,25
0
12,8

Zisk pred zdanenímSLOVHILL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

EBITDASLOVHILL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod SLOVHILL, s.r.o.


Štatutári SLOVHILL, s.r.o.


Spoločníci SLOVHILL, s.r.o.


Predmety podnikania SLOVHILL, s.r.o.


Kataster SLOVHILL, s.r.o.


Skrátené výkazy SLOVHILL, s.r.o.