Moja zóna

enapsys, s.r.o.

Metodova 7, 821 08 Bratislava
35919281
2021951767
SK2021951767
2 zamestnanci
02.02.2005
Poraden.týk.sa počítačov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,11
0,13
0,69
10,5 %
15,6 tis. €
96,2 %
2020/2019
85,6 tis. €
-5,7 %
2020/2019
0,11
73,6 %
2020/2019
N/A
N/A

Ziskenapsys, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €

Tržbyenapsys, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
95 tis. €
90 tis. €
85 tis. €
80 tis. €

Skóringenapsys, s.r.o.


18,41
0,89
0,07
8,92

Zisk pred zdanenímenapsys, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €

EBITDAenapsys, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €

Koneční uživatelia výhod enapsys, s.r.o.


Štatutári enapsys, s.r.o.


Spoločníci enapsys, s.r.o.


Predmety podnikania enapsys, s.r.o.


Kataster enapsys, s.r.o.


Skrátené výkazy enapsys, s.r.o.