Moja zóna

REBOD, a.s.

Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka
35928409
2021988210
Nemá
nezistený
02.04.2005
Prieskum trhu,mienky

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod REBOD, a.s.


Štatutári REBOD, a.s.


Spoločníci REBOD, a.s.


Predmety podnikania REBOD, a.s.


Kataster REBOD, a.s.


Skrátené výkazy REBOD, a.s.