Moja zóna

LASIFA International, s.r.o.

Čremchova 2/c, 831 01 Bratislava
35930501
2021995613
SK2021995613
1 zamestnanec
15.04.2005
Čin.agentúr sprostr.zam.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,01
-0,09
0,21
93,5 %
-1,66 tis. €
-187,1 %
2020/2019
183 tis. €
24,5 %
2020/2019
-0,01
-161,6 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE