Moja zóna

AWIS, s.r.o.

Šintavska 12, 851 05 Bratislava
35932902
2022009572
SK2022009572
3-4 zamestnanci
04.05.2005
Služ.súvis.s pestovaním

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,04
-0,06
2,53
28,8 %
-10,4 tis. €
-138,8 %
2020/2019
239 tis. €
-34 %
2020/2019
-0,04
-139,4 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskAWIS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

TržbyAWIS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

SkóringAWIS, s.r.o.


25,36
0,71
0,11
3,09

Zisk pred zdanenímAWIS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

EBITDAAWIS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

Koneční uživatelia výhod AWIS, s.r.o.


Štatutári AWIS, s.r.o.


Spoločníci AWIS, s.r.o.


Predmety podnikania AWIS, s.r.o.


Kataster AWIS, s.r.o.


Skrátené výkazy AWIS, s.r.o.