Moja zóna

Flinstone partners s.r.o.

Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava
35935804
2022005997
SK2022005997
nezistený
17.05.2005
Veľk.s drevom,stav.mat.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,12
-0,16
0,02
176,2 %
9,56 tis. €
28,6 %
2020/2019
275 tis. €
43,6 %
2020/2019
0,12
14,1 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE