Moja zóna

MVM PARTNERS s.r.o.

Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava-ružinov
35937351
2022029592
Nemá
nezistený
25.05.2005
Inžinierske čin,poraden.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MVM PARTNERS s.r.o.


Štatutári MVM PARTNERS s.r.o.


Spoločníci MVM PARTNERS s.r.o.


Predmety podnikania MVM PARTNERS s.r.o.


Kataster MVM PARTNERS s.r.o.


Skrátené výkazy MVM PARTNERS s.r.o.