Moja zóna

SMART CP spol. s r.o.

943 52 Mužla
35946784
2022034146
SK2022034146
nezistený
21.07.2005
Poraden.týk.sa počítačov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,05
-0,1
0,5
50,7 %
-1,81 tis. €
85,5 %
2020/2019
14,4 tis. €
28,4 %
2020/2019
-0,05
81,9 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskSMART CP spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

TržbySMART CP spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringSMART CP spol. s r.o.


2,82
0,49
0,44
0,86

Zisk pred zdanenímSMART CP spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

EBITDASMART CP spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod SMART CP spol. s r.o.


Štatutári SMART CP spol. s r.o.


Spoločníci SMART CP spol. s r.o.


Predmety podnikania SMART CP spol. s r.o.


Kataster SMART CP spol. s r.o.


Skrátené výkazy SMART CP spol. s r.o.