Moja zóna

DiAngelo s. r. o.

Za stanicou 10, 831 04 Bratislava
35947039
2022039976
Nemá
nezistený
22.07.2005
Čin.súvis.s tvorb.filmov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno

Finančné ukazovatele

-0,23
7,06
0,07
103,2 %
-10,2 tis. €
-203,7 %
2016/2015
67,9 tis. €
99,3 %
2016/2015
-0,23
-129,2 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE