Moja zóna

GAMA-Š, s.r.o.

Z. Nejedlého 36, 934 01 Levice
35951478
2022049370
SK2022049370
1 zamestnanec
23.08.2005
Služby pohostinstiev

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,21
0,08
0,01
355,6 %
-14,8 tis. €
-53,2 %
2020/2019
96,8 tis. €
-9,5 %
2020/2019
-0,21
-83,8 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskGAMA-Š, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

TržbyGAMA-Š, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
140 tis. €
130 tis. €
120 tis. €
110 tis. €
100 tis. €
90 tis. €

SkóringGAMA-Š, s.r.o.


-27,49
-2,56
n/a
8,76

Zisk pred zdanenímGAMA-Š, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

EBITDAGAMA-Š, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod GAMA-Š, s.r.o.


Štatutári GAMA-Š, s.r.o.


Spoločníci GAMA-Š, s.r.o.


Predmety podnikania GAMA-Š, s.r.o.


Kataster GAMA-Š, s.r.o.


Skrátené výkazy GAMA-Š, s.r.o.