Moja zóna

FAIM s.r.o.

Malokarpatská 18/485, 900 91 Limbach
35953110
2022068345
SK2022068345
2 zamestnanci
15.09.2005
Správa nehnuteľností

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,29
-0,98
0,02
69,9 %
-24 tis. €
-2 607,4 %
2020/2019
21,9 tis. €
-29,9 %
2020/2019
-0,29
-3 141 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskFAIM s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

TržbyFAIM s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringFAIM s.r.o.


3,69
0,3
0,01
0,12

Zisk pred zdanenímFAIM s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

EBITDAFAIM s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €

Koneční uživatelia výhod FAIM s.r.o.


Štatutári FAIM s.r.o.


Spoločníci FAIM s.r.o.


Predmety podnikania FAIM s.r.o.


Kataster FAIM s.r.o.


Skrátené výkazy FAIM s.r.o.