Moja zóna

KINDLER & DRAFI, s.r.o.

Námestie Gy. Széchényiho 4241/8, 940 58 Nové Zámky
35953292
2022065837
Nemá
nezistený
06.09.2005
Služby pohostinstiev

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KINDLER & DRAFI, s.r.o.


Štatutári KINDLER & DRAFI, s.r.o.


Spoločníci KINDLER & DRAFI, s.r.o.


Predmety podnikania KINDLER & DRAFI, s.r.o.


Kataster KINDLER & DRAFI, s.r.o.


Skrátené výkazy KINDLER & DRAFI, s.r.o.