Moja zóna

PTAH, s.r.o.

Smolenická 1, 851 05 Bratislava
35953616
2022058973
Nemá
nezistený
08.09.2005
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,05
0,05
74,31
1,5 %
1,16 tis. €
-17,8 %
2020/2019
6,34 tis. €
5,1 %
2020/2019
0,05
-21,2 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskPTAH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3,5 tis. €
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €

TržbyPTAH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €

SkóringPTAH, s.r.o.


3,78
0,99
n/a
74,31

Zisk pred zdanenímPTAH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €

EBITDAPTAH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €

Koneční uživatelia výhod PTAH, s.r.o.


Štatutári PTAH, s.r.o.


Spoločníci PTAH, s.r.o.


Predmety podnikania PTAH, s.r.o.


Kataster PTAH, s.r.o.


Skrátené výkazy PTAH, s.r.o.