Moja zóna

EHC Slovakia s.r.o., v likvidácii

Cementárska 15, 900 31 Stupava
35955406
2022061569
Nemá
nezistený
22.09.2005
Špecializ.dizajnér.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EHC Slovakia s.r.o., v likvidácii


Štatutári EHC Slovakia s.r.o., v likvidácii


Spoločníci EHC Slovakia s.r.o., v likvidácii


Predmety podnikania EHC Slovakia s.r.o., v likvidácii


Kataster EHC Slovakia s.r.o., v likvidácii


Skrátené výkazy EHC Slovakia s.r.o., v likvidácii