Moja zóna

Precard, s.r.o.

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava
35962399
2022083294
SK2022083294
nezistený
08.11.2005
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,21
-0,58
0,23
135,9 %
18,1 tis. €
551 %
2020/2019
24 tis. €
0,21
411,9 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskPrecard, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

TržbyPrecard, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

SkóringPrecard, s.r.o.


-3,11
-0,36
0,1
0,25

Zisk pred zdanenímPrecard, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

EBITDAPrecard, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod Precard, s.r.o.


Štatutári Precard, s.r.o.


Spoločníci Precard, s.r.o.


Predmety podnikania Precard, s.r.o.


Kataster Precard, s.r.o.


Skrátené výkazy Precard, s.r.o.