Moja zóna

Kósa s.r.o.

Lermontova 914/9, 811 03 Bratislava
35962798
2022080863
Nemá
nezistený
10.11.2005
Veľkoobchod s mäsom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Kósa s.r.o.


Štatutári Kósa s.r.o.


Spoločníci Kósa s.r.o.


Predmety podnikania Kósa s.r.o.


Kataster Kósa s.r.o.


Skrátené výkazy Kósa s.r.o.