Moja zóna

VictoryConsulting, s.r.o.

Varšavská 24, 831 02 Bratislava 3
35964669
2022085791
SK2022085791
2 zamestnanci
23.11.2005
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,07
0,23
1,34
72 %
4,29 tis. €
260 %
2020/2019
93,1 tis. €
215,5 %
2020/2019
0,07
63,6 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskVictoryConsulting, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

TržbyVictoryConsulting, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringVictoryConsulting, s.r.o.


2,76
0,28
0,02
1,39

Zisk pred zdanenímVictoryConsulting, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

EBITDAVictoryConsulting, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

Koneční uživatelia výhod VictoryConsulting, s.r.o.


Štatutári VictoryConsulting, s.r.o.


Spoločníci VictoryConsulting, s.r.o.


Predmety podnikania VictoryConsulting, s.r.o.


Kataster VictoryConsulting, s.r.o.


Skrátené výkazy VictoryConsulting, s.r.o.