Moja zóna

PROMETHEUS CONSULTING, s.r.o.

Školská 20, 900 25 Chorvátsky Grob
35973528
2022106636
SK2022106636
nezistený
11.01.2006
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,08
-0,1
1,29
20,1 %
-3,22 tis. €
23,7 %
2018/2017
N/A
-0,08
20,5 %
2018/2017
N/A
N/A

ZiskPROMETHEUS CONSULTING, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

TržbyPROMETHEUS CONSULTING, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €

SkóringPROMETHEUS CONSULTING, s.r.o.


4,71
0,8
n/a
1,51

Zisk pred zdanenímPROMETHEUS CONSULTING, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

EBITDAPROMETHEUS CONSULTING, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod PROMETHEUS CONSULTING, s.r.o.


Štatutári PROMETHEUS CONSULTING, s.r.o.


Spoločníci PROMETHEUS CONSULTING, s.r.o.


Predmety podnikania PROMETHEUS CONSULTING, s.r.o.


Kataster PROMETHEUS CONSULTING, s.r.o.


Skrátené výkazy PROMETHEUS CONSULTING, s.r.o.