Moja zóna

TERMAL DS, s.r.o.

Hlavná 52, 991 02 Dolná Strehová
35973625
2022120210
SK2022120210
25-49 zamestnancov
11.01.2006
Ost.zábav,voľnočas.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
0,03
0,04
57,3 %
76,3 tis. €
-60,1 %
2020/2019
1,51 mil. €
-33,2 %
2020/2019
0,01
-59,7 %
2020/2019
1 tis. €
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE