Moja zóna

Špeciálna základná škola

Partizánska 26, 963 01 Krupina
35984473
2021609326
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
310 tis. €