Moja zóna

Špeciálna základná škola

Novozámocká 11, 969 01 Banská Štiavnica
35984643
2021632052
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A