Moja zóna

Základná škola pri zdravotníckom zariadení

Sládkovičova 311, 962 37 Kováčová
35984767
2021609117
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A