Moja zóna

Špeciálna základná škola

Hutníkov 302, 965 01 Žiar nad Hronom
35984813
2021614540
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1999
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
4,5 tis. €
N/A